Ref.72171

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 02-10-2019
FINAL: 28-10-2019

DURADA: 24 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 10:00 a 13:00 hores

Afiliats/des: 110€
Nous Afiliats/des: 130€
No Afiliats/des: 170€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez

Valoració del curs

8,25
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació ACTIC nivell bàsic

preparacio-actic-nivell-basic-72171

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

La inscripció al curs inclou la docència, set d’inici, material i/o dossier sobre els continguts.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 973279507 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto.ponent@ccoo.cat.

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell bàsic.

-Cultura, participació i civisme digital
-Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema
-Tractament de la informació escrita
-Navegació i comunicació en el món digital
-Tractament de la informació numèrica
-Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez

Valoració del curs

8,25
Descarrega la informació del curs aqui.