Ref.72409

*** ONLINE ***

Teleformacio

INICI: 01-10-2019
FINAL: 30-04-2020

DURADA: 24 hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

PREU: 60€
Afiliats/des: 30€

La durada del curs és de 6 mesos des de que l'alumne inicia la formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació ACTIC nivell bàsic

preparacio-actic-nivell-basic-72409

1.- Cada divendres enviarem instruccions d’alta als nous alumnes de la setmana.

2.- Un cop d’alta a la plataforma ACTIC, disposareu d’un tutor/a que respondrà dubtes i preguntes de dilluns a divendres (en un temps màxim de resposta de  48 hores)

3.- Els 6 mesos de durada del curs fan referència al temps màxim en que tindreu l’accés habilitat a la plataforma ACTIC, les 24 hores del dia.  Les 24 hores de durada són una aproximació a hores de dedicació per fer tots els continguts de la plataforma.

4. -Recorda que el curs no dona la certificació oficial, sinó el suport per a preparar-te la prova d’acreditació i poder-la aprovar.

5.- Les proves per acreditar-se a l’ACTIC (trobareu tota la informació necessària en la web http://actic.gencat.cat/ca), podeu realitzar-les en un dels següents centres col·laboradors

La forma de pagament és mitjançat targeta bancaria.
El pagament es realitzarà en un únic termini en el moment de la inscripció al curs
En cas que una persona es doni de baixa no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717. Correu: fppuerto@ccoo.cat

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell bàsic.

-Cultura, participació i civisme digital
-Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema
-Tractament de la informació escrita
-Navegació i comunicació en el món digital
-Tractament de la informació numèrica
-Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.