Ref.66554

*** ONLINE ***

Teleformacio

MATRICULA OBERTA TOT L'ANY

DURADA: 60 Hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

PREU: 80€
Afiliats/des: 40€

La durada del curs és de 6 mesos des de que l'alumne inicia la formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació ACTIC nivell mitjà

preparacio-actic-nivell-mitja-66554

1. Mentre estiguis seguint el curs tindràs al teu abast un tutor/a que respondrà als dubtes i preguntes, de dilluns a divendres en un termini màxim de 48 hores.
2. Recorda que no es tracta d'una certificació oficial, sinó d'una preparació lectiva per a aconseguir superar la prova de l'acreditació.
3. Les proves per acreditar-se a l’ACTIC (trobareu tota la informació necessària en la web http://actic.gencat.cat/ca), podeu realitzar-les en un dels següents centres col·laboradors

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell mitjà.

- Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos que disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
- Utilitzar les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital.
- Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si és necessari. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.
- Utilitzar un processador de texts per crear, tractar, elaborar i presentar informació i texts, destinats a ser impresos o publicats en Internet.
- Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
- Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-les a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions.

mes...

-Cultura, participació i civisme digital (mitjà)
-Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu (mitjà)
-Navegació i comunicació en el món digital (mitjà)
-Tractament de la informació escrita (mitjà)
-Tractament de la informació numèrica (mitjà)
-Tractament de la informació gràfica (mitjà)
-Tractament de la informació sonora (mitjà)
-Tractament de vídeo o de la imatge en moviment (mitjà)
-Presentació de continguts (mitjà)
-Tractament de les dades (mitjà)

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.