Ref.70329

Girona

Presencial

LLOC: CCOO Girona.
- C/ Miquel Blai 1

INICI: 01-03-2019
FINAL: 19-07-2019

DURADA: 76 Hores

HORARI: divendres de 16:30 a 20:30 hores

Afiliats/des: 360€
Nous Afiliats/des: 450€
No Afiliats/des: 570€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació de l’oposició al cos d’Administratius a la Generalitat de Catalunya.

preparacio-de-loposicio-al-cos-dadministratius-a-la-generalitat-de-catalunya-70329

Aquest curs abasta també tot el temari del cos d'auxiliars administratius/ves (grup C2), per tant també és adequat per a aquelles persones que vulguin presentar-se a opositar per aquest grup.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 972209539 de dilluns a dijous de 09:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto.nord@ccoo.cat.

El pagament es realitzarà en dos terminis.

1er termini: abans de la inscripció al curs.
2on termini: al 40% de les hores del curs

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior a l'inici no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat.

Per a majors de 18 i menors de 67 anys

Preparar, per superar la prova de coneixements generals, el concurs d'oposició del cos d'administratius de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ GAP/1234/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

1. Dret constitucional. Organització política

Tema 1: Constitució i ordenament jurídic.
Tema 2 :Institucions estatals.
Tema 3: Organització territorial de l'Estat.
Tema 4: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Tema 5: Institucions de la Generalitat de Catalunya.

2. Administració pública. El dret administratiu

Tema 6: Administració pública i ciutadania.
Tema 7: Organització de l'Administració de la Generalitat.
Tema 8: Principis i tècniques de l'organització administrativa.
Tema 9: L'acte administratiu.
Tema 10: El procediment administratiu.
Tema 11: Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració.
Tema 12: Els contractes del sector públic.
Tema 13: Procediment de la contractació administrativa.
Tema 14: Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment.

3. Gestió de recursos humans

3. Gestió de recursos humans

Tema 15: Estructura i ordenació de l'ocupació pública.
Tema 16: Accés a l'ocupació pública, mobilitat i carrera professional.
Tema 17: Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
Tema 18: Règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.
Tema 19: Seguretat Social.

4. Gestió econòmic financera

Tema 20: La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Tema 21: El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Tema 22: Els recursos de la Generalitat de Catalunya.
Tema 23: El pressupost per programes.
Tema 24: L'execució del pressupost.
Tema 25: Els crèdits pressupostaris i les modificacions.
Tema 26: El control pressupostari.

5. Organització del treball

Tema 27: Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 28: Organització i qualitat.
Tema 29: Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Tema 30: Tractament i gestió de la documentació.
Tema 31: Els documents administratius.