Ref.70271

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 25-02-2019
FINAL: 03-06-2019

DURADA: 50 Hores

HORARI: dilluns de 16:30 a 20:30 hores

Afiliats/des: 180€
Nous Afiliats/des: 240€
No Afiliats/des: 300€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació de promoció Interna d’Auxiliars Administratius a Administratius

preparacio-de-promocio-interna-dauxiliars-administratius-a-administratius-70271

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

La inscripció al curs inclou la docència, set d’inici, material i/o dossier sobre els continguts.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Per a majors de 18 i menors de 67 anys

L'objectiu d'aquesta acció és l'acompanyament a la preparació d'oposicions per a la promoció interna del cos d'auxiliars administratius al cos d'administratius de la Generalitat de Catalunya.

Les sessions es dedicaran al repàs del temari, però sobretot a la resolució de dubtes de les persones participants. En les sessions s'incidirà en aspectes concrets que poden generar més confusió o més dificultat.

El material que es facilitarà als alumnes és el que el formador utilitzi per a cada sessió. Els temes es posaran a disposició dels alumnes de forma pautada i planificada pel professorat per a un millor aprenentatge i preparació.

RESOLUCIÓ GAP/1234/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

Administració pública. El dret administratiu

Tema 9: L'acte administratiu.
Tema 10: El procediment administratiu.
Tema 11: Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració.
Tema 12: Els contractes del sector públic.
Tema 13: Procediment de la contractació administrativa.
Tema 14: Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment.

Gestió de recursos humans

Tema 15: Estructura i ordenació de l'ocupació pública.
Tema 17: Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Gestió econòmic financera

Tema 21: El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Tema 23: El pressupost per programes.
Tema 26: El control pressupostari.

Organització del treball

Tema 27: Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 28: Organització i qualitat.
Tema 29: Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Tema 30: Tractament i gestió de la documentació.
Tema 31: Els documents administratius.

Assistència

AULA

Aula teòrica<!--:ca-->Aula teòrica<!--:--><!--:es-->Aula teórica<!--:--><!--:en-->Aula teòrica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.