Ref.65494

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 27-09-2018
FINAL: 30-10-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15125
Descarrega la informació del curs aqui.

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l’homofòbia a l’escola

prevencio-del-racisme-la-xenofobia-i-lhomofobia-a-lescola-65494

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

-Prendre consciència dels estereotips i prejudicis que l'alumnat pot tenir davant fills/es de famílies nouvingudes i amb cultures diferents
i/o fills/es amb pares o mares del mateix sexe.

- Comprendre la complexitat actual del fenomen migratori i la por que genera l'onada migratòria per prevenir conflictes.
- Adquirir eines i recursos per tal d'incloure en la pràctica docent els diferents models de famílies d'aquí, de fora i de totes menes.
- Adquirir eines per entendre i normalitzar l'homosexualitat, la bisexualitat, i la transsexualitat.
- Millorar competències per prevenir les relacions abusives, de domini, control i abús de poder en les interaccions personals.
- Conèixer diferents dinàmiques de grup per fomentar relacions positives basades en el respecte i l'empatia.
- Fomentar un canvi de mirada davant les diferències tenint en compte que la diversitat enriqueix.
- Facilitar que el formador/a, sigui un/a model de respecte vers qualsevol tipus de diversitat.

mes...

1- Globalització, fenomen migratori, conflictes bèl·lics.
2- Construcció de gènere, identitat de gènere, identitat afectivosexual.
3- Com afecta la Llei 11/14 en l'àmbit educatiu.
4- Concepte Família versus famílies.
5- Potenciar l'empatia i assertivitat.
6- Dinàmiques pràctiques per treballar amb el grup-classe i afavorir la reflexió i el diàleg sobre les greus conseqüències de qualsevol
tipus de discriminació i relacions abusives.
7- Eines per parlar del suïcidi i indicadors per prevenir-lo.

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Disseny d’una presentació d’un producte
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15125
Descarrega la informació del curs aqui.