Ref.77018

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 28-06-2021
FINAL: 28-07-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Joan, Lopez Cobo

Valoració del curs

9,31

Persones formades

317
Descarrega la informació del curs aqui.

Resolució de conflictes

resolucio-de-conflictes-77018

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

- Comprendre la naturalesa dels conflictes.
- Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
- Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
- Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
- Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
- Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
- Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
- Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

mes...

1.El procés de la comunicació i la resolució de conflictes. 5 hores
- La comunicació interpersonal
- Tipus de comunicacions
- Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.
2. Resolució assertiva dels conflictes. 6 hores
- Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
- L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
- Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.
3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes. 4 hores
- Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.
- Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
- Els diferents tipus de conflictes.
4.Metodologia per resoldre conflictes. 5 hores
La mediació i negociació. Com arribar a acords favorables.
5.Els estils de negociació. 10 hores
- Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
- Fases de la negociació:
- Preparació de la negociació
- Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
La informació en la negociació
Problemes de forma. Propostes. Problemes dels conflictes. Acords. Problemes futurs. Conclusió

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Joan, Lopez Cobo

Valoració del curs

9,31

Persones formades

317
Descarrega la informació del curs aqui.