Ref.77197

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 19-04-2021
FINAL: 22-04-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:15 a 17:45 i de 18:00 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
1372
Descarrega la informació del curs aqui.

Seguretat privada: La violència sexual en espais d’oci; prevenció, detecció i atenció a les víctimes

seguretat-privada-la-violencia-sexual-en-espais-doci-prevencio-deteccio-i-atencio-a-les-victimes-77197

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Determinar els conceptes bàsics i els elements objectius que determinen la consideració de violència general.
- Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
- Incorporar a la activitat professional diària els elements derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
- Establir els procediment operatius que haurà d'aplicar el vigilant/a de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

1. Conceptes bàsics sobre violència sexual.
1.1. Dades i xifres.
1.2. Perfil d'agressor.
1.3. Perfil de víctima.
1.4. Les agressions grupals.
1.5. El consentiment
1.6. La submissió química

2. La perspectiva jurídica
2.1. El marc jurídic aplicable
2.2. El codi penal: els delictes contra la llibertat sexual
2.3. El procés penal: les peculiaritats d'un delicte semipúblic
2.4. Les conductes contra la llibertat sexual en l'àmbit administratiu.
2.5. La normativa sobre espectacles públics.
2.6. La responsabilitat i competències del personal que treballa en un esdeveniment: seguretat pública i privada, controladors d'accés, personal de sala, barres...

3. La perspectiva des de la seguretat
3.1. Els plans contra la violència sexual
3.2. Prevenció
3.3. Deetecció i identificació
3.4. Intervenció davant un cas de violència sexua
3.5. L'atenció a les persones afectades

4. El procediment operatiu
4.1. Els protocols contra la violència sexual en espais d'oci: conceptes bàsics
4.2. Redacció del document
4.3. L'organigrama
4.4. Implantació
4.5. Els punts d'atenció
4.6. Coordinació entre tots els agents que treballen en un gran esdeveniment.
4.7. Qüestions pràctiques.

Prova d’avaluació tipus test de 100 preguntes en 50 minuts, una única resposta correcta entre vàries opcions.

Els alumnes que superin l’avaluació final i obtinguin el certificat d’aprofitament podran presentar-se a les proves per a obtenir l’acreditació de Vigilant de Seguretat.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
1372
Descarrega la informació del curs aqui.