Ref.65987

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 18-06-2018
FINAL: 30-07-2018

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Selecció, elaboració, adaptació i utilizació de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació

seleccio-elaboracio-adaptacio-i-utilizacio-de-materials-mitjans-i-recursos-didactics-en-formacio-professional-per-a-locupacio-65987

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1443 Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació del certificat de professionalitat de Docència de la formació professional per a l'ocupació.

Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius.

- Seleccionar, adaptar o elaborar materials gràfics en diferents tipus de suports per al desenvolupament dels continguts segons els criteris tècnics i didàctics.

- Utilitzar mitjans i recursos gràfics segons els criteris metodològics i d'eficiència.

- Seleccionar, adaptar o elaborar material audiovisual i multimèdia per al desenvolupament dels continguts segons els criteris tècnics i didàctics.

- Utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia segons la modalitat d'impartició de la formació, criteris metodològics i d'eficiència.

mes...

-Disseny i elaboració de material didàctic imprès
-lanificació i utilització de mitjans i recursos gràfics
-Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia
-Utilització del web com a recurs didàctic
-Utilització de la pissarra digital interactiva
-ntorn virtual d'aprenentatge

Consta d'un prova final amb una part teòrica i una part pràctica:

Prova teòrica tipus test, 20 preguntes amb 4 alternatives de resposta i només una correcta. 30 minuts.
Prova pràctica final: Integració de tots els productes confeccionats al mòdul del aula moodle. Eina d'avaluació: Fitxa d'avaluació de pràctiques. 3,5 hores.
S'aprova a partir de 5 i és necessari superar les dues parts.

La nota final del mòdul es la suma de la nota de l'avaluació continua (30%) i la final (70%).

Conduent Acreditació Modul formatiu Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació MF1443 _2

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.