Ref.77021

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 21-10-2021
FINAL: 02-12-2021

DURADA: 40 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Serveis en el núvol (cloud) amb AWS – Nivell I: Eines pel teletreball

serveis-en-el-nuvol-cloud-amb-aws-nivell-i-eines-pel-teletreball-77021

Aquesta acció formativa introdueix en els conceptes bàsics associats als serveis al núvol (cloud services) com a recurs per la transformació digital de tota empresa i en les habilitats per emprar-los com a requeriment dels nous perfils professionals que apareixen en aquest àmbit.

Ens centrarem en l’aplicació de les eines bàsiques ofertes per Amazon Web Services sobre aspectes com emmagatzematge, serveis web, potència computacional, anàlisi de dades, administració dels costos associats als serveis al núvol i suport tècnic.

No es requereixen coneixements previs de serveis al núvol: el curs s’adreça a un públic amb coneixements informàtics d’empresa, interessats en introduir-se en els conceptes i serveis del núvol, il·lustrant-se amb exercicis pràctics sobre un compte free-tier d’AWS.

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, estarà capacitat per:
- Definir que és el núvol d'AWS i els serveis bàsics
- Descriure la proposta de valor del núvol d'AWS
- Descriure principis arquitectònics bàsics mitjançant els serveis d'AWS
- Descriure casos d'ús comuns
- Implementar solucions bàsiques sobre els serveis
- Descriure aspectes bàsics de conformitat i seguretat, així com el model de responsabilitat i seguretat compartida
- Calcular i optimitzar els costos associats als diferents serveis

mes...

Mòdul 1. Conceptes bàsics en arquitectura de programa (3 h)
Es presentaran conceptes bàsics relacionats a arquitectura de programari, les diferents solucions de computació tradicionals i els seus casos d'ús, i els models de serveis en el núvol.

Mòdul 2. Compte free-tier i entorn de treball (1 h)
Es descriurà l’entorn de treball de la consola AWS i s’activarà i configurarà el compte de treball a utilitzar al llarg del curs mitjançant IAM.

Mòdul 3. Implementació de serveis bàsics al núvol (12 h)
Si presentaran l'ús , configuració i gestió dels serveis d’emmagatzematge i enrutament que permetrà construir un website estàtic. Igualment, es presentaran, configuraran i gestionaran instàncies de computació, balancejadors de càrrega i les diferents solucions de magatzematge al sistema de fitxers al núvol.

Mòdul 4. Administració de costos (4 h)
Es presentaran informació general dels comptes AWS, els mecanismes de gestió, informes i estimació dels costos dels serveis.

Mòdul 5. Seguretat al núvol (10 h)
Es presentaran les eines per gestionar la seguretat d’accés al contingut i serveis al núvol, així com la implementació de polítiques de seguretat.

Mòdul 6. Projecte final (10 h)
Es realitzarà un projecte final on implementar els diferents serveis presentats al curs.

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.