Ref.69039

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 30-09-2019
FINAL: 16-10-2019

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
15282

VALORACIÓ DEL CURS

9,69

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

242
Descarrega la informació del curs aqui.

Tècniques de massatge

tecniques-de-massatge-69039

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Adquirir coneixements bàsics d’anatomia
- Conèixer la tècnica del massatge esportiu i els punts gatell
- Conèixer les semblances i diferències entre els diferents tipus de massatge
- Aprendre les maniobres i manipulacions bàsiques de les tècniques de massatges
- Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuna de les diferents maniobres
- Adquirir la destresa, l’agilitat i l’harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les diferents tècniques i moviments

1. Introducció al massatge
1.1 Historia, principis d’ actuació i efectes del massatge
2. Conceptes bàsics i funcions del massatge
2.1 Introducció a l’anatomia
2.2 Funcions del massatge
3. Tipus de massatges
3.1 Massatge esportiu
3.2 Punts gatell
3.3 Semblances i diferències entre els diferents tipus de massatges
4. Estratègies bàsiques en la realització de massatges
4.1 Maniobres bàsiques: fricció, pressió (vasoconstricció), amassament, vibració i percussió. Contraindicacions i efectes de
cadascuna
4.2 Tècniques per a entrenar la percepció, el tacte i la sensibilitat
4.3 Ergonomia del massatge

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Atenció i serveis sanitaris i a les persones: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
15282

VALORACIÓ DEL CURS

9,69

NOMBRE D'ALUMNES FORMATS

242
Descarrega la informació del curs aqui.