Ref.69543

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 24-09-2019
FINAL: 22-10-2019

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:40 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Joan, Lopez Cobo

Valoració del curs

9,47

Persones formades

163
Descarrega la informació del curs aqui.

Treball en equip

treball-en-equip-69543

- Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge.
- Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la
generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció.
- Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació
d'equips.

- Treballar estratègies per a la creació d'equips i la seva dinamització.
- Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l'organització i els moments de l'equip de treball.
- Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
- Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen
la motivació dels treballadors.
- Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit de l'organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant
fisiològiques com psicològiques.
- Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de
les tasques a desenvolupar i el context situacional.
- Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels
col·laboradors.

mes...

1. El gestor i la seva importància a l'equip
1.1. Aprendre a ser un líder
1.2. Estils de direcció.
1.3. Funcions directives.
1.4. Habilitats directives.
1.5. Com tenir cura de les relacions interpersonals.
1.6. La importància d'una bona comunicació.
1.7. Desenvolupar habilitats comunicatives.
1.8. Aspectes que afavoreixen el liderat.

2. De què parlem quan parlem d'equip
2.1. Què significa treballar en equip.
2.2. Dimensions d'un equip.
2.3. La construcció d'un equip.
2.4. Condicions bàsiques per al treball en equip.
2.5. Com facilitar la cohesió d'un equip.
2.6. L'equip com a ens dinàmic.
2.7. Moments d'un equip.
2.8. Factors que dificulten el treball en equip.

3. Més que equip: equip d'alt rendiment: caracteristiques
3.1. Un propòsit clar.
3.2. Comunicació oberta
3.3. Voluntat d'aprendre dels altres.

3.4. Participació
3.5. Solució de problemes.
3.6. Recerca de l'excel·lència.
3.7. Celebració dels èxits.
3.8. Multidisciplinar.
3.9. Trencar motlles.
3.10. Compromís.

4. Habilitats per a una comunicació eficaç
4.1. Actitud positiva
4.2. Focalitzar-se en el tema
4.3. Evitar distraccions
4.4. Deixar els prejudicis
4.5. Involucri's

5. Feedback, eina fonamental en la gestió d'equips
5.1. Que es el feedback.
5.2. Tipologia de feedback positu/ negatiu
5.3. El feedback en la comunicació.

6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
6.1. Elements clau de la direcció de reunions.
6.2. Com preparar les reunions.
6.3. Conducció efectiva de les reunions.
6.4. Cap a una participació constructiva.
6.5. El desenvolupament d'una reunió.

7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
7.1. Anàlisi dels contextos.
7.2. Anàlisi de qüestionaris, entrevistes i inventaris
7.3. Comparació amb estàndards econòmics, socials,productius o altres.
7.4. Observació de la realitat en diferents nivells.
7.5. Consulta a experts.
7.6. Técnica del Arbre de Problemes.

8. El gestor i la resolució de conflictes
8.1. Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos
8.2. La negociació
8.3. La mediació
8.4. Les dimensions de les relacions conflictives
8.5. Tríades i coalicions en els conflictes

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Joan, Lopez Cobo

Valoració del curs

9,47

Persones formades

163
Descarrega la informació del curs aqui.