Power Bi · Business Intelligence

Ref: 82592
Power Bi · Business Intelligence 82592

Inici: 15/04/23

Fi: 03/06/23

35h

Presencial: 5h

Aula virtual: 30h

Aula Virtual

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

82592

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Conèixer l'eina Power Bi per transformar i analitzar dades en brut, en informació rellevant. Creant
quadres de comandament i informes que permetin la presa ràpida de decisions en diferents escenaris.
 Connectar, modelar i explorar dades amb informes visuals per poder col·laborar, publicar i compartir

Continguts

82592

1. Introducció (2 hores)
1.1 Què és Power BI?
1.2 Descarregant Power BI
1.3 Interfície i components de Power BI
1.4 Casos d'ús
2. Obtenint dades (2 hores)
2.1 Introducció a Power BI Desktop
2.2 Instal·lació i posada en marxa
2.3 Connectant fonts de dades a Power BI Desktop
2.4 Vista Dades en Power BI Desktop
2.5 Filtrat de dades
3.Consultes en Power BI Desktop (4 hores)
3.1 Editor de Power Query Interfície
3.2 Tipus de Dades
3.3 Agrupar files
3.4 Crear columnes personalitzades
3.5 Dinamitzar columnes
3.6 Fórmules de consulta personalitzades
3.7 Condicionals
4. Modelatge de dades (4 hores)
4.1 Introducció a la modelització de dades
4.2 Utilitzar les relacions de dades
4.3 Crear columnes
4.4 Optimitzant models de dades
4.5 Crear taules
4.6 Configuració en estrella
5 Relacions en Power BI (4 hores)
5.1 Introducció a les relacions entre taules
5.2 Detecció automàtica de relacions
5.3 Creació de relacions manual
5.4 Edició de relacions i propietats
6. Introducció a DAX (4 hores)
6.1 Tipus i funcions
6.2 Columnes Calculades
6.3 Mesures
6.4 Context de filtre
6.5 Variables a expressions DAX
6.6 Funcions d'agregació
6.7 Funció CALCULATE
6.8 Intel·ligència de temps
6.9 Relacions de taules i DAX
6.10 Taules i filtrat
7. Visualitzacions (2 hores)
7.1 Introducció a la vista de dades
7.2 Crear i modificar visualitzacions simples
7.3 Gràfics columna, barra, dònut...
7.4 Segmentació de dades  Slicers
7.5 Matrius i taules
7.6 Modificar colors
7.7 Ombres i imatges
8. Visualitzacions de dades amb mapes (2 hores)
8.1 Introducció a les vistes amb mapes
8.2 Integració amb Bing Maps
8.3 Creació i ús de mapes coroplètics
8.4 Creació i ús de mapes de formes
9. Dashboards (4 hores)
9.1 Servei Power BI
9.2 Crear i configurar un Dashboard
9.3 Compartir Dashboards
9.4 Afegir widgets
10. Power BI i Excel (5 hores)
10.1 Introducció a les dades d'Excel en Power BI
10.2 Actualitzar dades d'Excel en Power BI
10.3 Importa Power View i Power Pivot a Power BI
10. 4 Connectar Onedrive a Power BI
11.Publicar i Compartir (2 hores)
11.1 Publicar informes de Power BI
11.2 Exportar Dashboards
11.3 Republicar i refrescar les dades
11.4 Introducció a Power BI Mobile
11.5 Publicar en un web

Avaluació

Es planificarà un examen de format igual a l’examen que han de superar els alumnes per obtenir la certificació oficial. S’aprova amb un 7

Entitats col·laboradores


Compartir