Inseminació artificial

Ref: 82746
Inseminacio Artificial 82746

Inici: 24/10/23

Fi: 06/11/23

20h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 18:00 a 21:00 hores

82746

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Requisits de l’alumne

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent
Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
Certificat de professionalitat de nivell 2
Certificat de professionalitat de nivell 1
Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Experiència

En cas de no disposar de l'acreditació/titulació, es requerirà experiència professional d'almenys sis mesos relacionada amb l'objecte general de l'especialitat.

Objectius generals

Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el millorament genètic.

Objectius específics

Dominar els principals elements que permeten l'ús de la inseminació artificial i el
millorament genètic.

Continguts

82746

Inseminació artificial

   • Identificació de les tècniques d¿inseminació artificial.
 Anatomia i fisiologia de laparell reproductor.
 Registres
– Tècniques d'inseminació artificial, pràctica amb úters.

   •  Maneig de l'instrumental adequat.
 Material d´inseminació artificial, termo.
 Maneig i conservació de palles.

   •  Identificació de les fases que requereix un procediment de
inseminació artificial.
 Detecció del zel, quan inseminar.

   •  Maneig dels sistemes de gestió agropecuària reduint costos en la seva
explotació.
 Millora dels resultats productius

Avaluació

Consistirà en una prova teòrica-pràctica amb preguntes tipus test i un cas pràctic relacionat amb els continguts estudiats al curs.

Lloc

INSTITUT MOLLERUSSA
CTRA Torregrossa, KM 1,9 S/N
25230
Mollerussa

Entitats col·laboradores


Compartir