Adobe Illustrator II

Ref: 82657
Edicio

Inici: 28/09/23

Fi: 21/11/23

45h

Presencial: 3h

Aula virtual: 42h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82657

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per realitzar combinacions de textos i
imatges, així com maquetar en diferents suports gràfics (papereria, fullets, catàlegs publicitaris,
revistes…) mitjançant la utilització del programa de maquetació denominat Adobe Indesign.

Objectius específics

 Conèixer els principals fonaments del disseny per a la correcta i òptima preparació d'aquests.
 Aplicar els principals elements del disseny en la preparació tant de textos com d'imatges.
 Realitzar treballs de maquetació utilitzant els diferents tipus de suports gràfics.

Continguts

82657

1. Fonaments del disseny
1.1. Analitzar les necessitats
1.2. Dissenyar amb retícula / sense retícula
1.3. Regles, quadrícules i guies
1.4. Formes i ploma.
1.5. Traçats i creació de traçats a partir de textos
2. Elements del dissen
2.1. Recull de material
2.2. Numeració i capes
2.3. Finestres, paletes, menús
2.4. Pàgines mestres.
2.5. Caràcters i paràgrafs
3. Treballs pràctics
3.1. Formats i temes
3.2. Planificar i estructurar un índex
3.3. Maquetar
3.4. Revistes
3.5. Llibres
3.6. Publicacions en línia

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

14

Compartir