Digitalització en la gestió d'una empresa logística

Ref: 82705
Digitalitzacio En La Gestio Duna Empresa Logistica 82705

Inici: 23/10/23

Fi: 22/11/23

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores

82705

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Requisits de l’alumne

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
 Títol de Batxiller o equivalent.
 Títol de tècnic superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau Superior.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
 Certificat de professionalitat de nivell 3.
 Títol de Grau o equivalent.
 Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Experiència

No es requereix

Objectius generals

Gestionar el procés de digitalització d'una empresa logística, entenent el procés des de l'estratègia i coneixent els sistemes d'informació clau.

Objectius específics

 Identificar les accions clau i les implicacions estratègiques que comporta la digitalització en una empresa logística.
 Controlar la lògica de processos del negoci a digitalitzar per utilitzar eines de modelatge i desplegament.
 Determinar les diferències de negoci que implica la digitalització i organitzar els factors clau d'un projecte logístic.
 Determinar les diferències tecnològiques a aplicar per algunes de les principals operacions logístiques.
 Identificar les característiques clau en la gestió de la dada amb les últimes tecnologies disponibles en el mercat i la seva aplicació directa en la integració dels sistemes de gestió.
 Distingir els diferents models de Govern Digital i identificar les diferències entre estàndards i normes i l'aportació de valor.


Continguts

82705

1. Digitalització i estratègia
2. Sistemes de gestió per processos
3. Logística tradicional versus e-logística
4. Tecnologies per les operacions
5. Gestió de la dada. Integració de sistemes de gestió
6. Govern de la transformació digital. Estàndards i normes

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: resolució d’un cas pràctic segons característiques concretes de les dues accions descrites, prova vinculada a la cadena de subministraments i d’una aplicació informàtica per digitalitzar empresa, etc.

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és
capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Prova vinculada a la cadena de subministraments i d’una aplicació informàtica per digitalitzar empresa
- Resolució d’un cas pràctic segons característiques concretes de les dues accions descrites.

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Compartir