Logística integral

Ref: 83197
Logistica Comercial I Gestio Del Transport.

Inici: 19/09/23

Fi: 24/10/23

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

83197

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic.
 Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

Objectius específics

 Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
 Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
 Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
 Presentar una metodologia per a l'anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses
 Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d'una organització.
 Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
 Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d'una empresa.
 Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs
 Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
 Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del producte fabricat.
 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
 Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l'empresa.

Continguts

83197

1. Introducció.
2. Costos logístics.
3. Àrees de la logística integral.
3.1. A que definim logística industrial
3.2. La cadena logística
3.3. Logística integral.
4. Compres i aprovisionament.
4.1. Gestió de compres
4.2. Previsió de necessitats
4.3. Recepció i control dels aprovisionaments.
5. Control i gestió d'estocs.
5.1. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
5.2. Gestió d'aprovisionaments
5.3. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
5.4. Logística d'emmagatzematge industrial.
6. Producció.
6.1. Identificació de mercaderies.
6.2. Característiques de la mercaderia.
6.3. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
6.4. Sistema de codificació.
6.5. Fitxer mestre de mercaderies.
7. Gestió de magatzems.
7.1. ABC de mercaderies.
7.2. Aprovisionament.
7.3. Mètodes de gestió d'estoc.
7.4. Sistemes d'informació per a la gestió.
7.5. Fitxer de proveïdors.
7.6. Fitxer de comandes.
7.7. Seguiment de comandes.
7.8. Recepció de mercaderies.
7.9. Administració.
7.10. Valoració de les existències.
7.11. Actualització de preus.
7.12. Inventaris.
7.13. Regularització de diferencies
7.14. Sortides de magatzem.
7.15. Preparació de mercaderia.
7.16. Sistema de petició.
8. Transport i distribució.
8.1. Actualització de preus.
8.2. Inventaris.
8.3. Regularització de diferencies
8.4. Sortides de magatzem.
8.5. Preparació de mercaderia.
8.6. Sistema de petició
9. El transport internacional de mercaderia.
10. Servei al client.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Disseny d’una presentació d’un producte
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

CCOO Vilafranca del Penedès
Penedès 4 2n
08720
Vilafranca del Penedès

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

18

Compartir