Com elaborar un pla de màrqueting digital

Ref: 79701
Com Elaborar Un Pla De Marqueting Digital

Inici: 15/09/22

Fi: 07/11/22

50h

Presencial: 3h

Aula virtual: 47h

Aula Virtual

dilluns i dijous de 18:00 a 21:20 hores

79701

Observacions

Aquest curs s'impartirà a través d'aula virtual, excepte la darrera sessió, que serà presencial.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Identificar els mitjans digitals per a desenvolupar un pla de e-màrqueting.
 Comparar i seleccionar els canals i eines digitals per a dissenyar un pla de e-màrqueting.

Objectius específics

 Organitzar els recursos tècnics, humans i materials per a desenvolupar les accions del pla de màrqueting.
 Fer ús de tècniques i eines de gestió per a implementar-lo.

Continguts

79701

1. Comunicació digital i mitjans digitals.
2. Principals canals digitals per promoure la venda online.
2.1. Publicitat on-line en pantalla.
2.2. Vídeo.
2.3. Màrqueting mòbil
2.4. Responsive Websites
2.5. E-mail màrqueting
2.6. Màrqueting de xarxes socials
2.7. Màrqueting d'afiliació

3. Eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting
3.1. Eines de publicitat online
3.2. Eines de distribució en línia
3.3. Eines per processar els pagaments online
3.4. Eines de servei al client online
3.5. Creació de continguts
3.6. Eines per a la publicitat a les xarxes socials
3.7. Màrqueting de correu electrònic
3.8. Màrqueting de motors de cerca (SEM) com Google Adwords
3.9. Eines d'optimització

4. Assignació i organització de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de l'e-màrqueting
4.1. Concepte del pressupost de màrqueting
4.2. Etapes d'elaboració del pressupost
4.3. Construcció del pressupost
4.4. Planificació pressupostària: la ratio de conversió
4.5. Programa de treball i estratègies d'anàlisi

Avaluació

- Prova teòrica: prova objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

99

Compartir