Comunicació i publicitat

Ref: 81567
Comunicacio I Publicitat

Inici: 17/10/22

Fi: 09/11/22

30h

Presencial: 3h

Aula virtual: 27h

Aula Virtual

dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00 hores

81567

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Continguts

81567

-Introducció a la comunicació.
-Publicitat.
-La promoció de vendes. Relacions públiques.
-Màrqueting directe.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

18

Compartir