Comunicació i publicitat

Ref: 82692
Comunicacio I Publicitat

Inici: 25/01/23

Fi: 13/03/23

30h

Presencial: 2h

Aula virtual: 6h

Teleformació: 22h

Mixta

dimecres de 18:00 a 20:00 hores

82692

Observacions

Les sessions es faran en aula virtual, excepte la darrera, que serà presencial.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Adquirir els coneixements i les competències i habilitats necessàries per poder utilitzar adequadament instruments de comunicació en una estratègia de màrqueting i publicitat i aconseguir una valoració eficaç dels resultats obtinguts.

Continguts

82692

1. Introducció a la comunicació.

1.1. Publicitat.
1.2. Relacions Públiques.
1.3. Promoció.

2. Publicitat.

2.1. Planificació estratègica de la Publicitat i la comunicació.
2.2. Planificació de la Publicitat en medis convencionals.
2.3. Planificació de la Publicitat en medis digitals: Internet i xarxes socials.

3. La promoció de vendes. Relacions públiques.

3.1. Màrqueting i Comunicació.
3.2. La imatge de marca a la Xarxa.
3.3. Una campanya a Internet.
3.4. Formats a la Xarxa.
3.5. La figura del/de la relacions públiques.

4. Màrqueting directe.

Avaluació

­- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
­- Cas pràctic.
­- Redacció d’informes.
­- Creació de productes.
­- Activitats pràctiques dels continguts.


El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

50

Compartir