Comunicació i publicitat

Ref: 82693
Comunicacio I Publicitat

Inici: 05/06/23

Fi: 03/07/23

30h

Presencial: 2:30h

Aula virtual: 5:30h

Teleformació: 22h

Mixta

dilluns de 18:00 a 20:45 hores

82693

Observacions

IMPORTANT

El formador del curs és Toni Díaz

Les 30 hores del curs es divideixen en:
 5’5 hores de classe en aula virtual mitjançant l'aplicació teams en horari de 18 a 20:45h.
 2’5 hores de classe presencial a CCOO Terrassa, carrer Unió 23, 2a planta. La darrera sessió del curs, el dilluns 26 de juny de 18 a 20:20h
L'assistència a aquesta sessió no és obligatòria per a la realització del curs.
 Les 22 hores restants són en teleformació a la plataforma iCampus al ritme de cada alumne.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Adquirir els coneixements i les competències i habilitats necessàries per poder utilitzar adequadament instruments de comunicació en una estratègia de màrqueting i publicitat i aconseguir una valoració eficaç dels resultats obtinguts.

Continguts

82693

1. Introducció a la comunicació.

1.1. Publicitat.
1.2. Relacions Públiques.
1.3. Promoció.

2. Publicitat.

2.1. Planificació estratègica de la Publicitat i la comunicació.
2.2. Planificació de la Publicitat en medis convencionals.
2.3. Planificació de la Publicitat en medis digitals: Internet i xarxes socials.

3. La promoció de vendes. Relacions públiques.

3.1. Màrqueting i Comunicació.
3.2. La imatge de marca a la Xarxa.
3.3. Una campanya a Internet.
3.4. Formats a la Xarxa.
3.5. La figura del/de la relacions públiques.

4. Màrqueting directe.

Avaluació

­- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
­- Cas pràctic.
­- Redacció d’informes.
­- Creació de productes.
­- Activitats pràctiques dels continguts.


El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

64

Compartir