Desenvolupament de continguts per a les xarxes socials

Ref: 84934

Inici: 10/09/24

Fi: 10/10/24

30h

Presencial: 3h

Aula virtual: 27h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

84934

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per aprofitar la participació en el curs mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Manejar els diferents tipus de xarxes socials actuals, creant i publicant contingut per a estes, tenint en compte el seu propòsit i públic objectiu.

Objectius específics

   •  Identificar les xarxes socials més significatives i distingir-ne les particularitats.
   •  Preparar els continguts (text, imatge, vídeo, etc..) per arribar al nostre públic objectiu i millorar la nostra reputació.
   •  Redactar amb coherència i intencionalitat per captar l’atenció del públic objectiu.

Contingut

84934

 Mòdul 1 Xarxes socials actuals: estratègies i objectius.10h
Definició de les xarxes i la seva tipologia
   •  Xarxes i perfils
   •  Comptes en xarxes socials
   •  Emplenament correcte de perfils de xarxa
Identificació de les xarxes actuals més actives
   •  Whatsapp
   •  Instagram
   •  Facebook
   •  Youtube
   •  LinkedIn
Presentació de xarxes emergents
   •  Twitch
   •  Patreon
Disposició d'objectius a les xarxes socials
   •  Demostració d'estratègies a les xarxes seleccionades
   •  Revisió de casos d'èxit

 Mòdul 2 Creació i gestió de continguts.10h
Creació de continguts multimèdia
   •  Exploració de bancs de recursos
   •  Eines de publicació i gestió de continguts
   •  Llicències i drets
   •  Aplicació de benchmarking

 Mòdul 3 El missatge.10h
Creació i escriptura del missatge
   •  Introducció al Copywritting
   •  Formulació bàsica de copy
   •  Creació de keywords

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs

Entitats col·laboradores


Comparteix