Elaboració d’un pla de màrqueting

Ref: 86055

Inici: 04/10/24

Fi: 25/11/24

60h

Presencial: 2:30h

Aula virtual: 17:30h

Teleformació: 40h

Mixta

divendres de 17:45 a 21:15 hores

86055

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Altres acreditacions/ titulacions: FCOV22 Comunicació en llengua castellana n2 o, en defecte d'això, superar una prova de comprensió lectora bàsica.

Objectius generals

Identificar, comparar i seleccionar mitjans, canals i eines digitals per a desenvolupar un pla de màrqueting digital.

Objectius específics

   •  Elaboració d'un pla de màrqueting

Contingut

86055

 Mòdul 1: Elaboració d'un pla de màrqueting. 60h
Anàlisi de les característiques de la comunicació digital i relació de mitjans digitals.
Identificació i discriminació entre els diferents tipus de canals digitals dirigits a promoure la venda en línia.
   •  Publicitat en línia en pantalla
   •  Vídeo
   •  Màrqueting mòbil
   •  Responsive Websites
   •  E-mail Màrqueting
   •  Màrqueting de xarxes socials
   •  Màrqueting d'afiliació.
Relació i anàlisi de les eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting.
   •  Eines de publicitat en línia
   •  Eines de distribució en línia
   •  Eines de procés de pagaments en línia
   •  Eines de servei al client en línia
   •  Creació de continguts
   •  Eines per a la publicitat en les xarxes socials
   •  Eines de correu electrònic
   •  Màrqueting de motors de cerca (SEM) com Google Adwords
   •  Eines d'optimització de motors de cerca (SEU)
Gestió de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de e-màrqueting.
   •  Concepte del pressupost de màrqueting
   •  Etapes d'elaboració del pressupost
   •  Construcció del pressupost
   •  Característiques del pressupost
   •  Planificació pressupostària: la ràtio de conversió
   •  Programa de treball i estratègies d'anàlisis

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

181

Comparteix