Gestió de les xarxes socials a l’empresa

Ref: 84965

Inici: 16/09/24

Fi: 31/10/24

50h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

84965

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Batxillerat o equivalent.
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3.
   •  Títol de Grau o equivalent.
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Gestionar la terminologia i l’ús d'eines claus del community manager professional.

Objectius específics

   •  Identificar la varietat de les diverses xarxes socials actuals més utilitzades a nivell particular i empresarial i els seus objectius.
   •  Definir el plantejament inicial d’acció estratègica digital per a l’èxit del nostre projecte
   •  Aplicar continguts atenent el disseny, complexitat, eines emprades i amb atenció al missatge.
   •  Identificar les eines que poden facilitar la vida al Community per a la investigació, la millora i l'automatització de les seves tasques.

Contingut

84965

 Mòdul 1: Xarxes socials i principis. 10h
Explicació de l'ecosistema digital i el nostre paper:
   •  Anàlisi de tipus de xarxes.
   •  Enumeració de tipus de contingut.
   •  Relació de tipus de Community Manager.
   •  Representació d'habilitats necessàries per ser Community Manager.
   •  Resum de tasques diàries del Community Manager.

 Mòdul 2: Desenvolupament del pla de màrqueting i estratègia digital. 10h
Creació del Pla de Màrqueting bàsic
   •  Anàlisi dels beneficis del màrqueting a internet.
   •  Selecció de l'estratègia electrònica.
   •  Identificació del pla de màrqueting electrònic.
   •  Enumeració de les etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic.

 Mòdul 3: Coneixement de ferramentes TIC. 20h
Disseny de continguts simples amb eines TIC:
   •  Anàlisi de tendències i evolució de continguts.
   •  Aplicació de conceptes bàsics de disseny de continguts.
   •  Creació d'imatges./ Creació d'animacions.
   •  Creació de vídeos./ Identificació d'altres tipus de continguts: Reels, Stories, etc.
Disseny de continguts complexos amb eines TIC:
   •  Gestió de ferramentes de creació de contingut.
   •  Descripció dels conceptes bàsics de Copy.
   •  Creació d'imatges, animacions i vídeos més complexos.

 Mòdul 4: Eines del Community. 10h
Identificació de les eines del Community més comunes.
   •  Programació de publicacions.
   •  Cerca de trending topics, hashtags, etc.
   •  Identificació de Keywords
   •  Optimització bàsica del SEO (posicionament en cercadors)
   •  Monitorització i anàlisi de KPI (indicador clau de rendiment)

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

1379

Comparteix