LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

Ref: 82496
Linkedin Funcionalitats Posicionament I Desenvolupament Professional 82498

Inici: 18/10/23

Fi: 08/11/23

12h

Presencial

dimecres de 17:30 a 21:30 hores

82496

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Requisits de l’alumne

No es requereix.

Requisits del curs

Seria convenient que la persona participant disposi de competències bàsiques digitals.

Experiència

No es requereix.

Objectius generals

Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o
empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es
comparteixen.

Objectius específics

 Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o
empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es
comparteixen.

Continguts

82496

1. Identificació de LinkedIn com a xarxa social
Concepte de LinkedIn
Visió actual i ús del LinkedIn com a usuari i com a empresa
Coneixement de l'algoritme de LinkedIn
Aplicacions pràctiques per a créixer en seguidors de manera orgànica

2. Especificació dels continguts de la eina i usos.
Tipologia de continguts: educatius, d'ajuda, per a convèncer, informar i entretenir.
Definició de les dinàmiques de fotos i vídeos
Usos pràctics del hashtag
Coneixement i ús pràctic de la publicació d'ofertes de treball
Definició de les dinàmiques d'enquestes i esdeveniments
Procés de planificació estratègica / calendari
Exemplificació d'aplicacions per a programar el contingut
Exemplificació teoricopràctica de les millors pàgines i publicacions

3. Descripció dels principis bàsics del LinkedIn com a eina de màrqueting
o Ús pràctic dels missatges directes i el networking en la xarxa
o Coneixements i ús pràctic dels sortejos, premis i bases legals
o Principis de la publicitat a LinkedIn
o Coneixement de l'eina d'analítica i seguiment de resultats

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

19

Compartir