LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

Ref: 84984

Inici: 04/03/24

Fi: 18/03/24

12h

Presencial

dilluns de 17:00 a 21:00 hores

84984

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No es requereix.

Seria convenient que la persona participant disposi de competències bàsiques digitals.

Objectius generals

Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es comparteixen.

Contingut

84984

 Mòdul 1: Linkedin: funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional. 12 h

Identificació de LinkedIn com a xarxa social
   •  Concepte de LinkedIn
   •  Visió actual i ús del LinkedIn com a usuari i com a empresa
   •  Coneixement de l'algoritme de LinkedIn
   •  Aplicacions pràctiques per a créixer en seguidors de manera orgànica

Especificació dels continguts de la eina i usos.
   •  Tipologia de continguts: educatius, d'ajuda, per a convèncer, informar i entretenir.
   •  Definició de les dinàmiques de fotos i vídeos
   •  Usos pràctics del hashtag
   •  Coneixement i ús pràctic de la publicació d'ofertes de treball
   •  Definició de les dinàmiques d'enquestes i esdeveniments
   •  Procés de planificació estratègica / calendari
   •  Exemplificació d'aplicacions per a programar el contingut
   •  Exemplificació teoricopràctica de les millors pàgines i publicacions

Descripció dels principis bàsics del LinkedIn com a eina de màrqueting
   •  Ús pràctic dels missatges directes i el networking en la xarxa
   •  Coneixements i ús pràctic dels sortejos, premis i bases legals
   •  Principis de la publicitat a LinkedIn
   •  Coneixement de l'eina d'analítica i seguiment de resultats

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

63

Comparteix