Màrqueting a cercadors: SEO, SEM i analítica Web

Ref: 84995

Inici: 07/10/24

Fi: 29/11/24

45h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

84995

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Batxiller o equivalent
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Dur a terme una analítica web adequada mitjançant la utilització de les eines de màrqueting en cercadors: SEO i SEM.

Contingut

84995

 Mòdul 1: Màrqueting en cercadors: SEO, SEM i analítica web. 45h

   •  Coneixement del funcionament dels cercadors
   •  Identificació dels principis SEO
   •  Implementació i explotació de les campanyes PPC
   •  Desenvolupament de Landing Page i Testing
   •  Anàlisi del nostre lloc web

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

747

Comparteix