Màrqueting a cercadors: SEO, SEM i analítica Web

Ref: 85268

Inici: 17/09/24

Fi: 05/11/24

45h

Presencial: 3h

Aula virtual: 42h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

85268

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Batxiller o equivalent
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Dur a terme una analítica web adequada mitjançant la utilització de les eines de màrqueting en cercadors: SEO i SEM.

Contingut

85268

 Mòdul 1: Màrqueting en cercadors: SEO, SEM i analítica web. 45h

   •  Coneixement del funcionament dels cercadors
   •  Identificació dels principis SEO
   •  Implementació i explotació de les campanyes PPC
   •  Desenvolupament de Landing Page i Testing
   •  Anàlisi del nostre lloc web

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

747

Comparteix