Neuromàrqueting

Ref: 82759
Neuromarqueting

Inici: 24/04/23

Fi: 22/05/23

30h

Presencial: 2h

Aula virtual: 6h

Teleformació: 22h

Mixta

dilluns de 18:00 a 20:00 hores

82759

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Augmentar la capacitat dels alumnes d'influir en els clients i establir relacions emocionals amb els mateixos per tal d'augmentar les
vendes i les estratègies col   • laboratives.

Objectius específics

 Conèixer com funciona el cervell davant de les decisions de compra.
 Conèixer les estructures cerebrals implicades en les decisions de compra i en el procés de col   • laboració professional.
 Identificar els estímuls que cal aportar al client per sorprendre’l.

Continguts

82759

1. Introducció al neuromàrqueting
1.1. Inicis i historia del neuromàrqueting
1.2. Eines d'estudi del neuromàrqueting (eye tracking, electroencefalogrames,, ressonàncies magnètiques...)
2. El cervell comprador
2.1. La tríada cerebral
2.2. Neurones, xarxes neuronals i neurotransmissors
2.3. Els sentits del cervell (atenció, percepció, audició, gust, atenció musical, memòria i aprenentatge)
2.3. Els tres passos del neuromàrqueting: Pain, claim i gain
2.4. Impactar al cervell primitiu
2.4.1. Captar l'atenció i sorprendre
2.4.2. Construir un bon discurs
2.4.3. Dissenyar i explicar històries
2.4.4. Dissenyar i explicar metàfores
2.4.5. Impactar en els Canals perceptius (visuals, auditius, cinestèsics...)
2.4.6. Rebatre objeccions
3. Anàlisi del client
3.1. Història del client
3.1. Rols dels compradors
3.3. Necessitats dels compradors
3.4. Mapa de necessitats dels compradors
3.5. Segmentació dels clients
4. Pràctica del neuromàrqueting
4.1. A les presentacions orals
4.2. A les presentacions i comunicació escrita
4.3. Als Canals digitals
4.4. A les entrevistes de feina
4.5. Als punts de venda

Avaluació

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

110

Compartir