Personal branding

Ref: 83669
Personal Branding

Inici: 03/10/23

Fi: 19/10/23

30h

Presencial

dimarts i dijous de 09:30 a 14:30 hores

83669

Observacions

Defineix els pilars de la teva Marca Personal (valors, propòsit, públic objectiu, solució, metodologia, diferenciació , identitat visual)
Aprèn a comunicar de manera efectiva la teva proposta de valor al mercat.
Màrqueting a través de les xarxes socials.
En aquest curs no poden participar treballadors de l'administració pública

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

- Comprendre les responsabilitats de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions.
- Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral.
- Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d'altres formats tradicionals.
- Com millorar la creativitat

Objectius específics

- Conèixer els diferents models de marca personal que millor s’adaptin a un mateix i a la seva organització.
- Dominar el QCIP (Quadre de Comandament Integral Personal) per una bona implantació del PDAD ( Planificar Desplegar ActuarDesafiar).
- Analitzar l’evolució del mercat en marques per l’autoaprenentatge i millora de la reputació .
- Conèixer les eines bàsiques en creació i gestió de marca personal i empresarial en productes o serveis.
- Identificar les claus per la diferenciació i singularitat de la pròpia marca: competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència socia

Continguts

83669

1. Business brand & Personal brand
1.1.Concepte i evolució de les marques
1.2. Casos d’èxit i fracàs.
1.3.Tendències en els mercats.
1.4. Missió, valors i rols de les marques
2. Eines per construir una marca corporativa
2.1. Claus per a la singularitat i diferenciació
2.2. Factors de generació de confiança
2.3. Neuro  màrqueting  De les eines tradicionals a les eines 2.0
3.Estratègia de màrqueting digital en les marques"
3.1.Pla d’acció. De l'I+D al CDC (connectem, desenvolupem, compartim)
3.2.Mercadologia
3.3. Responsabilitat, valors i objectius.
3.4. Creativitat
3.5. Anàlisi de la competència
4. Personal Branding
4.1. DAFO personal
4.2. Creació del QCIP
4.3. Implantació del PDAD
4.4. Branding estratègic.
4.5. Personal Branding i mercat laboral

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

162

Compartir