Pla de màrqueting per a dispositius mòbils

Ref: 79777
Pla De Marqueting Per A Dispositius Mobils

Inici: 09/11/22

Fi: 01/12/22

30h

Presencial: 3h

Aula virtual: 27h

Aula Virtual

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

79777

Observacions

Aquest curs és farà en modalitat mixta, en teleformació i aula virtual. Excepte la darrera classe, que serà presencial.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Saber gestionar el màrqueting específic en els dispositius mòbils.
 Ser capaç de fer un pla de màrqueting i d'accions específi per dispositius mòbils

Continguts

79777

1. Dades actuals sobre l’ús de mòbil.
2. Especificitats del màrqueting per a dispositius mòbils i comportament de l’usuari.
3. Format web en els dispositius mòbils, concepte mobile first. Webapps i web responsive.
4. Apps, creació d’apps sense conèixer codi de programació. Qui ha de tenir una app, utilitats.
5. El pla de màrqueting per a dispositius mòbils: objectius, públics, estratègies i accions.
6. Pla d'accions.
7. Definició d'objectius.
8. Tipologia de públics.
9. Eines per a la implementació.
10. Recursos i documentació.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

27

Compartir