Posicionament web SEO/SEM

Posicionament Web Seosem

Objectius generals

Conèixer què és seo i quins són els seus avantatges per a l'empresa. Ser capaç de posar en pràctica un projecte de promoció de
pàgines web.

Continguts

1911

1. Introducció SEO
1.1. Què és SEO / 1.2. Les tres potes del SEO / 1.3. Estructura de la informació /1.4. Contingut / 1.5. Enllaços / 1.6. Com funcionen els motors de recerca / 1.7. Indexació de la informació. El crawler. / 1.8. Emmagatzematge de la informació / 1.9. Resposta a una petició d’un motor de recerca / 1.10. Eines i plugins

2. SEO on-page
2.1. Estructura de la informació /2.2. La Home no és la nostra única font d’entrada / 2.3. Com construir l’estructura de la informació indexable a partir del KEI i KFI / 2.4. Codi HTML posicionable / 2.5. Disseny / 2.6. Codi / 2.7. La web semàntica /2.8. SEO per a editors/ 2.9. Eines i plugins SEO on-page / 2.10. Continguts Web

3. SEO off-Page
3.1. Importància dels enllaços / 3.2. Backlinks / 3.3. Linkjuice / 3.4. El KOI / 3.5. Casos d’èxits – Casos de fracàs / 3.6. Eines SEO off-page

4. Eines i analítica Web (SEO)
4.1. Webmastertool i Google Analytics / 4.2. Definició de KPI´s SEO / 4.3. Creació de dashboards

5. Consultoria SEO  Benchkmark SEO
5.1. Auditoria codi / 5.2. Consultoria SEO on page /5.3. Consultoria SEO off page
6. Introducció SEM
6.1. CPC – CPM  CPA / 6.2. El compte d’Adwords i configuració d’una campanya básica/ 6.3. Formats d’anuncis / 6.4. Configuració d’orientació i ubicacions / 6.5. Eines d’adwords / 6.6. Sistema d’apostes d’adword / 6.7. Tipus de directives d’adwors i qualitat dels anuncis

7. Gestió de campanyes
7.1. Codi de conversió / 7.2. Quality Score / 7.3. Keyword / 7.4. Anunci / 7.5. Landing Page / 7.6. CTR / 7.7. Gestió de campanyes a la xarxa de recerca / 7.8. Gestió de campanyes a la xarxa de display / 7.9. Pla estratègic de campanyes: Google adplanner

8. Vídeo màrqueting amb Youtube
8.1. Descripció general de la publicitat en vídeo. /8.2. Creació i gestió de campanyes. /
8.3. Mesura del rendiment i optimització.

9. Eines i analítica Web
9.1. Connexió amb Google Analytics / 9.2. Website Optimizer / 9.3. KPI´s SEM i dashboards / 9.4. MCC

Avaluació

- Prova teòrica: prova objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.
- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 50% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

574

Compartir

Pròxims cursos