Xarxes socials

Ref: 83692
Comerc A Traves De Les Xarxes Socials

Inici: 06/06/23

Fi: 11/07/23

30h

Presencial

dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

83692

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Conèixer la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l'actualitat
 Comprendre la tipologia de xarxes socials
 Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació

Continguts

83692

1. Història de les xarxes socials, evolució i situació actual.

2. Tipologia de xarxes socials
2.1. Planificar estratègia a les xarxes socials
2.2. Estratègia a Facebook
2.3. Estratègia a Twitter
2.4. Estratègia a Linkedin
2.5. Estratègia a Google + a Estratègia a Youtube
2.6. Estratègia a Pinterest
2.7. Estratègia a Instagram
2.8. Anàlisis a les xarxes socials

3. Compartir coneixements i continguts a la xarxa
3.1. Com gestionar els continguts a cada xarxa

4. Seguretat i imatge a les xarxes socials

Avaluació

- Prova teòrica: prova objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

232

Compartir