Xarxes socials

Comerc A Traves De Les Xarxes Socials

Objectius generals

 Conèixer la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l'actualitat
 Comprendre la tipologia de xarxes socials
 Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació

Continguts

5415

1. Història de les xarxes socials, evolució i situació actual.

2. Tipologia de xarxes socials
2.1. Planificar estratègia a les xarxes socials
2.2. Estratègia a Facebook
2.3. Estratègia a Twitter
2.4. Estratègia a Linkedin
2.5. Estratègia a Google + a Estratègia a Youtube
2.6. Estratègia a Pinterest
2.7. Estratègia a Instagram
2.8. Anàlisis a les xarxes socials

3. Compartir coneixements i continguts a la xarxa
3.1. Com gestionar els continguts a cada xarxa

4. Seguretat i imatge a les xarxes socials

Avaluació

- Prova teòrica: prova objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

185

Compartir

Pròxims cursos