Automatització Programable I

Ref: 82673
automatitzacio-programable-i

Inici: 12/09/23

Fi: 21/11/23

60h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82673

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable.
 Conèixer els conceptes fonamentals en l'automatisme, de l'estructura de l'autòmat i el seu funcionament.
 Inspecció d'autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.

Continguts

82673

1. Transició de la lògica cablejada a la lògica programada
2. Parts i funcionament d'un autòmat programable
3. Conèixer l’estructura bàsica, els components i el funcionament d’un autòmat programable
4. Descobrir les possibilitats dels autòmats programables
5. Conceptes de programació
6. Escriptura d'un programa
7. Introducció a l’ eina de programació (CX-programmer)
8. Formes de representació d'un programa
9. Estructura del programa
10. Objectes de programació
11. Operacions bàsiques
12. Muntatge
13. Direccionament
14. Instruccions bàsiques
15. Instruccions d’ enclavament
16. Seqüència d’operacions i control del temps
17. Comptadors
18. Instruccions comparació
19. Sensors i captadors
20. Introducció a l’electroneumàtica

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Lloc

CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA - FUNDACIO LACETANIA
POL INDUSTRIAL ELS DOLORS - PALAU FIRAL S/N
08240
Manresa

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

343

Compartir