Manteniment d'instal·lacions

Ref: 82753
Enae0108 Muntatge I Manteniment Dinstal·lacions Solars Fotovoltaiques

Inici: 29/03/23

Fi: 29/06/23

120h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 18:10 a 21:10 hores

82753

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Realitzar manteniment integral d'un edifici mitjançant la realització de revisions sistemàtiques.
 Localitzar i identificar avaries, aplicant la legislació vigent de qualitat, seguretat i medi ambient.

Continguts

82753

1. Coneixements generals dels autòmats
2. Components dels automatismes
3. Manteniment d'instal·lacions elèctriques
4. Càlcul de línies elèctriques
5. Interpretació de plànols i esquemes d'instal·lacions i xarxes de baixa i mitja tensió
6. Subestacions i centres de transformació
7. Muntatge d'armaris de comandament, maniobra i protecció
8. Regulació de velocitat de motors
9 Automatisme (lògica cablejada i programada)
10. Màquines elèctriques
11. Manteniment d'equips instal·lacions

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Lloc

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
C ROGER DE FLOR 66
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

149

Compartir