Energia solar fotovoltaica d’autoconsum. Nivell II

Ref: 85229
Energia Renovable

Inici: 28/02/24

Fi: 20/03/24

30h

Presencial

dimarts, dimecres i dijous de 18:15 a 21:15 hores

85229

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

   •  Serà necessari disposar de coneixements previs en matèria d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.
   •  Certificar formació prèvia en matèria d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum. Nivell I.

Objectius generals

Ampliar els coneixements d'instal·lacions elèctriques en matèria d'instal·lacions elèctriques fotovoltaiques per a l'autoconsum, a fi de ser capaços de dur a terme la seva instal·lació.

Objectius específics

   •  Identificar els elements i requisits per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics per a autoconsum.
   •  Identificar les característiques dels elements que formen la instal·lació solar fotovoltaica.
   •  Executar el manteniment de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l'autoconsum.

Contingut

85229

 Mòdul1: Requisits de la instal·lació fotovoltaica. 10h
Identificació dels elements i requisits per realitzar una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum.
   •  Requisits legals continguts a la normativa estatal
   •  Elements necessaris per a la instal·lació
   •  Característiques de la instal·lació
   •  Amortització de la instal·lació

 Mòdul 2: Els elements de la instal·lació. 15h
Classificació dels elements necessaris per realitzar la instal·lació d'acord amb les necessitats del client
   •  Selecció de l'inversor
   •  Necessitats de la instal·lació
   •  Principals models existents i característiques
Configuració del camp de panells
   •  Necessitats de la instal·lació
   •  Principals models de panells existents i característiques
   •  Orientació òptima de la instal·lació
   •  Selecció de l'estructura de suport
Identificació dels elements de seguretat personal
   •  Proteccions elèctriques necessàries
   •  Elements de seguretat passiva necessaris
Selecció de les bateries
   •  Necessitats de la instal·lació
   •  Principals models de bateries existents i característiques

 Mòdul 3: Manteniment de la instal·lació. 5h
Descripció de les tasques de manteniment
   •  Necessitat de manteniment dels elements de la instal·lació solar fotovoltaica
   •  Eines necessàries

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

INSTITUT EL PALAU
C EMPORDA 7-13
08740
St.Andreu de la Barca

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

49

Comparteix