Gestió restaurativa de les relacions i el conflicte

Ref: 79752
Gestio Restaurativa De Les Relacions I El Conflicte 79752

20h

Presencial

79752

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Continguts

79752

-L’enfocament restauratiu global: elements clau.
-Estratègies proactives: temps de cercle i cercles de diàleg.
-Habilitats clau: escolta atenta, activa i empàtica i comunicació no-violenta.
-La finestra relacional.
-Els principis restauratius i les seves preguntes.
-Les pràctiques restauratives responsives: expressions afectives, converses restauratives, mediació i reunions restauratives.

Entitats col·laboradores


Compartir