Altes capacitats: intervenció educativa

Ref: 82662
Altes Capacitats Intervencio Educativa

Inici: 06/05/23

Fi: 10/06/23

30h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

82662

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Delimitar el concepte d'altes capacitats.
 Oferir una base teòrica sobre la qual poder fonamentar els recursos pedagògics apropiats.
 Dotar als participants d'estratègies de detecció d'alumnes amb altes capacitats.
 Oferir estratègies educatives globals i concretes per optimitzar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats a l'escola ordinària.
 Oferir pautes sobre com atendre i orientar a les famílies d'aquests alumnes.
 Proporcionar bibliografia especialitzada i rigorosa, així com informació sobre centres d'atenció a persones amb altes capacitats les diferents comunitats espanyoles.
 Poder resoldre els dubtes concrets que puguin manifestar els participants.

Continguts

82662

1. Què entenem per altes capacitats
2. Detecció a l'aula i avaluació psicopedagògica
 La detecció a l'aula
 Avaluació psicopedagògica
3. Models d'intervenció i estratègies per utilitzar a l'aula

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

64

Compartir