Ciberbullying: intervenció socioeducativa

Ref: 82680
Ciberbullying Intervencio Socioeducativa

Inici: 21/02/23

Fi: 07/03/23

20h

Presencial: 4h

Aula virtual: 16h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 hores

82680

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.
 Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre les tipologies de víctimes.
 Indagar sobre les tipologies de víctimes.
 Detectar les diferències entre les etapes de l'assetjament a l'espai digital i les etapes del bullying a l'aula.
 Analitzar el perfil del psicòpata digital.
 Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.
 Examinar el perfil de l'assetjador i l'evolució de la víctima, així com la seva relació amb les fases del bullying.
 Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de bullying/ciberbullying i com evitar el seu
empitjorament.

Continguts

82680

1. Tractament i definició del assetjament escolar i l'assetjament digital.
2. El procés de l'assetjament i les conseqüències a curt termini.
3. La prevenció del "ciberbullying".
4. Tipologies d'assetjadors a l'escola.
5. Tipologies de violència emmascarada: violència sexual, sexista, ideològica i psicològica.
6. Les diverses formes d'agressivitat en la infància.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

39

Compartir