Educació inclusiva: TDA

Ref: 82720
Educacio Inclusiva Tda

Inici: 16/10/23

Fi: 06/11/23

20h

Presencial: 5h

Teleformació: 15h

Mixta

dilluns de 16:00 a 18:30 hores

82720

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

Objectius específics

 Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo.
 Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H.
 Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

Continguts

82720

1. Conceptualització
1.1. Manifestacions clíniques
1.2. Subtipus: Predomini inatenció. Predomini hiperactivitat/impulsivitat. Combinat
1.3. Teories explicatives del TDAH
1.4. Etiologia
1.5. Prevalença
1.6. Gènere
1.7. Comorbilitat

2. Detecció i diagnòstic del TDAH
2.1. Signes d'alerta
2.2. El diagnòstic del TDAH
2.3. Manifestacions del TDAH a l'escola
2.4. El TDAH a l'adolescència

3. Abordatge multidisciplinar del TDAH
3.1. Alumne
3.2. Escola
3.3. Família
3.4. Algunes nocions sobre la medicació per al TDAH

Avaluació

Examen teòric: format per un qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple.
Pràctica Final: resolució d’un cas pràctic amb 4 preguntes. S’aprova l’examen amb un 5 sobre 10.
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final (20% el teòric-test i un 20% el pràctic).

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

197

Compartir