Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar

Ref: 82811
Vetlladora Suport A La Inclusio Escolar

Inici: 09/06/23

Fi: 03/07/23

40h

Presencial: 13h

Teleformació: 27h

Mixta

divendres de 18:00 a 21:15 hores

82811

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient als infants i joves amb necessitats educatives especials

Objectius específics

 Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials
 Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

Continguts

82811

1. Paper i funcions del vetllador/a
2. Relació amb l’escola i les famílies
3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
4. Discapacitats sensorials
5. Discapacitats físiques
6. Discapacitats psíquiques
7. Trastorns de conducta Eines i recursos per a la inclusió
8. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents

Avaluació

Pràctica Final, resolució d’un cas pràctic amb 4 preguntes, i examen teòric: format per un qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final (20% el teòric-test i un 20% el pràctic).

Lloc

Fundació Paco Puerto Girona
Xavier Cugat 45 bxos
17007
Girona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

896

Compartir