Eines d'avaluació de l'aprenentatge en línia

Ref: 82015
Eines Davaluacio De Laprenentatge En Linia

50%

PROMOEDU50%

Preu:

87€

Afiliats:

33,5€

67€

Més de 20 places

Inici: 01/02/23

Fi: 28/02/23

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

82015

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius generals

  Dissenyar i crear avaluacions en línia amb eines digitals.

Continguts

82015

Eines en línia que permeten crear activitats d’avaluació gratuïtes.

1. Conjunt d'eines en línia de Google (3 hores):
1.1. Google Sites. Creació pàgines web on es poden incloure tot tipus d’elements multimèdia. Es poden establir metodologies d’avaluació, coavaluació i autoavaluació per crear un portafoli, un blog, etc. A més fomenta l’aprenentatge col·laboratiu.
1.2. Screencastify. Extensió. Facilita la creació, edició i publicació d'un vídeo, generalment tutorial.
1.3. Google Forms. Permet crear formularis de contacte, enquestes, qüestionaris...

2. Eines de Moodle o compatibles amb Moodle (4 hores):
2.1. Hotpotatoes. Creació d’exàmens de diferents tipus. Integració en Moodle dels exercicis d’avaluació.
2.2. Creació de qüestionaris amb Moodle: exercicis d’autoavaluació i exàmens de diversos tipus (preguntes curtes, llargues, d’elecció múltiple, etc.)

3. Eines que utilitzen el joc i/o la creativitat (9 hores):
3.1. Kahoot. Eina que permet aprendre i repassar conceptes de forma molt entretinguda perquè funciona com si es tractés d'un concurs.
3.2. Autocrat. Joc de preguntes multi jugador. Permet crear els nostres propis concursos o exàmens d'una manera divertida i lúdica.
3.3. EdPuzzle. Eina en línia per crear lliçons en format de vídeo a les que se li poden afegir diferents opcions com comentaris, preguntes, observacions, etc.
3.4. Emaze. Creació de presentacions en línia.

4. Eines en línia especialitzades en crear i corregir exàmens (2 hores): per exemple, Online Exam Builder, Testmoz, Gexcat, iGiveTest, QuestBase.

5. Eina en línia especialitzada en crear qüestionaris en línia (2 hores): Socrative.

Avaluació

Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

47

Compartir