Eines d'avaluació de l'aprenentatge en línia

Ref: 82723
Eines Davaluacio De Laprenentatge En Linia

Inici: 20/02/23

Fi: 17/03/23

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

82723

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

  Dissenyar i crear avaluacions en línia amb eines digitals.

Continguts

82723

Eines en línia que permeten crear activitats d’avaluació gratuïtes.

1. Conjunt d'eines en línia de Google (3 hores):
1.1. Google Sites. Creació pàgines web on es poden incloure tot tipus d’elements multimèdia. Es poden establir metodologies d’avaluació, coavaluació i autoavaluació per crear un portafoli, un blog, etc. A més fomenta l’aprenentatge col·laboratiu.
1.2. Screencastify. Extensió. Facilita la creació, edició i publicació d'un vídeo, generalment tutorial.
1.3. Google Forms. Permet crear formularis de contacte, enquestes, qüestionaris...

2. Eines de Moodle o compatibles amb Moodle (4 hores):
2.1. Hotpotatoes. Creació d’exàmens de diferents tipus. Integració en Moodle dels exercicis d’avaluació.
2.2. Creació de qüestionaris amb Moodle: exercicis d’autoavaluació i exàmens de diversos tipus (preguntes curtes, llargues, d’elecció múltiple, etc.)

3. Eines que utilitzen el joc i/o la creativitat (9 hores):
3.1. Kahoot. Eina que permet aprendre i repassar conceptes de forma molt entretinguda perquè funciona com si es tractés d'un concurs.
3.2. Autocrat. Joc de preguntes multi jugador. Permet crear els nostres propis concursos o exàmens d'una manera divertida i lúdica.
3.3. EdPuzzle. Eina en línia per crear lliçons en format de vídeo a les que se li poden afegir diferents opcions com comentaris, preguntes, observacions, etc.
3.4. Emaze. Creació de presentacions en línia.

4. Eines en línia especialitzades en crear i corregir exàmens (2 hores): per exemple, Online Exam Builder, Testmoz, Gexcat, iGiveTest, QuestBase.

5. Eina en línia especialitzada en crear qüestionaris en línia (2 hores): Socrative.

Avaluació

Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

47

Compartir