Les intel·ligències múltiples a l'aula: de la teoria a les programacions

Ref: 82011
Les Intelligencies Multiples A Laula De La Teoria A Les Programacions

50%

PROMOEDU50%

Preu:

87€

Afiliats:

33,5€

67€

Més de 20 places

Inici: 01/02/23

Fi: 28/02/23

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

82011

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius generals

 Donar a conèixer la teoria de les Intel·ligències Múltiples.
 Facilitar eines metodològiques per l’aplicació de les Intel·ligències Múltiples a l’aula.
 Aprendre a programar a partir de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Continguts

82011

1. Introducció a les intel·ligències múltiples
1.1. La naturalesa de la intl·ligència: herència i entorn
1.2. Del QI a les intl·ligències múltiples
1.3. Entenent les diferències individuals (anàlisi de perfils intel·lectuals)

2. Les intel·ligències múltiples a l’aula
2.1. Les intel·ligències del mestre i les intel·ligències de l’alumne: interacció i implicacions per l’ensenyament i l’aprenentatge
2.2. L’avaluació de les intel·ligències múltiples: una visió d’escola basada en les fortaleses
2.3. Com incorporar les intel·ligències múltiples en les nostres pràctiques pedagògiques:
2.3.1. Ensenyar-les als alumnes
2.3.2. Treballar-les a l’aula
2.3.3. Programar a partir de les intel·ligències
2.3.4. Escoles pioneres: vídeos d’experiències aplicades
2.3.5. Els menús d’intel·ligències: exemples d’activitats

3. Programar a partir de les intel·ligències múltiples: disseny de propostes i activitats
3.1. Creació d’equips de treball i generació i selecció de projectes
3.2. Disseny de propostes i activitats

Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

103

Compartir