Mètode globalitzat. Treball per projectes

Ref: 82012
Metodologia Didactica

50%

PROMOEDU50%

Preu:

87€

Afiliats:

33,5€

67€

Més de 20 places

Inici: 01/02/23

Fi: 28/02/23

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

82012

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius generals

 Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica educativa.
 Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i perquè és important utilitzar-les.
 Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.
 Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?
 Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

Continguts

82012

1. Què vol dir treballar per projectes?
2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge
3. L'art de fer preguntes investigables.
4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula
5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?
6. Com avaluarem un projecte?

Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

120

Compartir