Mètode globalitzat. Treball per projectes

Ref: 82757
Metodologia Didactica

Inici: 10/10/23

Fi: 31/10/23

20h

Presencial: 2h

Aula virtual: 3h

Teleformació: 15h

Mixta

dimarts de 17:00 a 20:00 hores

82757

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Conèixer i recordar el marc teòric de coneixements. Com justificar i fonamentar la nostra pràctica educativa.
 Saber en què consisteixen les metodologies globalitzades i perquè és important utilitzar-les.
 Introduir conceptes bàsics de la metodologia del Treball per Projectes. Treball cooperatiu.
 Avaluar el treball per projectes. Avaluar per competències. Com i per què?
 Descobrir quin paper hi juga el mestre en el Treball per projectes. Compromís i motivació.

Continguts

82757

1. Què vol dir treballar per projectes?
2. Els projectes i el cicle d'aprenentatge
3. L'art de fer preguntes investigables.
4. La cerca i el tractament de la informació a l'aula
5. Tot projecte té un producte final? El projecte està enfocat a l'elaboració del producte?
6. Com avaluarem un projecte?

Avaluació

Examen final teòric-pràctic format per un qüestionari de 10 preguntes amb resposta única i dissenyar una o vàries activitats seguint la metodologia educativa estudiada.

El pes de l’avaluació final és del 70% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

143

Compartir