Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia

Ref: 82014
Recursos Educatius Per Crear Continguts I Activitats Multimedia

50%

PROMOEDU50%

Preu:

87€

Afiliats:

33,5€

67€

Més de 20 places

Inici: 01/02/23

Fi: 28/02/23

20h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

82014

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius generals

  Conèixer els fonaments de les eines digitals aplicades a l'educació.
  Adquirir habilitats i continguts per a l'ús d'eines digitals.
  Crear continguts propis educatius a través d'eines digitals.
  Ser capaç de crear continguts dins de plataformes educatives del tipus Classroom o Moodle.
  Drets d'autor a internet i les llicències obertes i privatives.

Continguts

82014

Mòdul 1. Disseny i estructura de continguts multimèdia.
1.1. Factors previs a el disseny del contingut multimèdia: organització de la informació, aspectes per fomentar la motivació, interactivitat, interfície i navegabilitat, usabilitat i accessibilitat, flexibilitat.
1.2. Etapes del disseny del contingut de l’acció formativa.
1.3. Recerca d'idees, en la coordinació i en la producció de contingut.
1.4. Aspectes rellevants a tenir en compte per a crear continguts multimèdia.

Mòdul 2. Text imatge, àudio i vídeo digital.
2.1. Concepte, propietats, tipologies i característiques del text digital. Tipus de llenguatge, estructura i estils.
2.2. Concepte d'imatge digital: imatges vectorials i bitmap. Característiques de la imatge digital: píxel, resolució de la imatge, profunditat de color, formes de color, format d’imatge.
2.3. Conceptes fonamentals de l'àudio digital. Formats d'arxius d'àudio. Audacity, funcions principals.
2.4. Vídeo digital. Formats d’arxius de vídeo. Streaming. VLC Media Player i característiques més significatives.
2.5. Presentacions multimèdia. Criteris per a una bona presentació multimèdia. Elements multimèdia. Presentacions multimèdia amb LibreOffice Impres, Slideshare, Prezi i Powtoon.
2.6. Programes pel tractament de la imatge, l’àudio i el vídeo

Mòdul 3. Eines d’autor per a la creació de continguts didàctics multimèdia interactius. 10 hores
3.1. Característiques essencials de l’eina i funcionalitats.
3.2. Operativa, introducció i integració del paquet en Moodle
3.3. Eina en línia. Operativa i funcionalitats.

Mòdul 4. Altres recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia. 6 hores
3.4. Eines per a contingut visual: creació d’infografies, logos i il·lustracions.
3.5. Eines per a contingut audiovisual.
3.6. Eina de correcció gramatical i ortogràfica.
3.7. Eines per a contingut d’àudio.
3.8. Eines de contingut interactiu.

Avaluació

Examen Final: crear un contingut (índex, objectius, continguts, bibliografia), en línia de temàtica lliure amb l’eina que més us agradi o amb la que us trobeu més còmodes i utilitzant tots els recursos que considereu interessants incloure. Aquesta activitat es realitzarà en grup.
El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

76

Compartir