Formació programada per les empreses

M Formacio Programada Per Les Empreses

Objectius generals

Conèixer la normativa actual i possibilitats de la formació contínua.

Continguts

7073

1. El nou model de formació contínua. normativa i conceptes
2. Aplicatiu de gestió
3. Costos bonificables, compliment de condicions, finalització de grups i aplicació de la bonificació
4. Novetats

Avaluació


- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

87

Compartir