M Formació programada per les empreses

Ref: 79449
M Formacio Programada Per Les Empreses

Inici: 12/09/22

Fi: 14/10/22

12h

Presencial: 3h

Teleformació: 9h

Mixta

dimecres de 10:00 a 13:00 hores

79449

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

Conèixer la normativa actual i possibilitats de la formació contínua.

Continguts

79449

1. El nou model de formació contínua. normativa i conceptes
2. Aplicatiu de gestió
3. Costos bonificables, compliment de condicions, finalització de grups i aplicació de la bonificació
4. Novetats

Avaluació

- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

75

Compartir